<script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.1'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script>

Aruncă un ochi în expoziția Prizonierii Avangardei. O retrospectivă Ion Bitzan

/RO: Cu un corpus impresionant de lucrări ce pot fi asimilate în linii mari conceptualismului și minimalismului internațional, Ion Bitzan aparține unei generații de mari talente care s-au manifestat în scurta perioadă de dezgheț a culturii românești, aproximativ între 1962 și 1974. Cariera lui a fost distinsă prin participări la cele mai importante bienale ale vremii, iar lucrările sale se află în colecțiile unor instituții prestigioase precum MoMA, Kunsthalle Hamburg, Stedelijk Museum Amsterdam.Curatorul Călin Dan prezintă expoziția Prizonierii Avangardei, o retrospectivă care pune accentul pe dualitatea cu care artistul a reușit să se plaseze atât în avangarda artei internaționale a vremurilor, dar și în țară, ca artist și portretist oficial al regimului Nicolae Ceaușescu.De acum, poți să ne urmărești și pe YouTube: goo.gl/NoSDV1.Expoziția Prizonierii Avangardei. O retrospectivă Ion Bitzan poate fi vizitată la etajul 1 al muzeului până pe 27 mai 2018.[Credit video: Black Horse Mansion]/EN: With an impressive corpus of work that can be ascribed to international conceptual-ism and minimalism, Ion Bitzan belongs to a generation of great talents that manifested in a brief period of détente for Romanian culture, approximately between 1962 and 1974. His career was highlighted by participations in the most important international biennials of the time and his works are in the collections of prestigious institutions like the MoMA, Kunsthalle Hamburg, Stedelijk Museum Amsterdam.Curator Călin Dan presents The Prisoners of the Avant-Garde exhibition, a retrospective that puts an accent on the duality the artist managed to place himself both in the interna-tional avant-garde of his time, as well as to the forefront of Romanian art, as an official artist and portraitist of the totalitarian communist regime.You can now follow us on YouTube: goo.gl/NoSDV1.The The Prisoners of the Avant-Garde. A Ion Bitzan Retrospective exhibition can be visit-ed on the 1st floor of MNAC Bucharest through May 27, 2018.[Video credit: Black Horse Mansion]

Posted by MNAC Bucharest on Tuesday, February 13, 2018